Wednesday, 18 February 2015

Uitnodiging Persconferentie 4 maart Volendam - Bijeenkomst van bezorgde dijkbewoners

PERSUITNODIGING
Wanneer : woensdag 4 maart 2015 om 15.00 uur
Locatie : Art Hotel Spaander Volendam, Botterzaal, Haven 15 – 19 Volendam

Doel: het behoud van de oudste en mooiste dijk van Nederland.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voorziet een ingrijpende dijkverzwaring op het traject van Hoorn tot Durgerdam, welke gereed moet zijn in 2021.

Grote haast HHNK
Veel dijkbewoners maken zich zorgen over de grote haast die wordt gemaakt. Het indienen van de plannen is door HHNK zelf weliswaar met een jaar uitgesteld, maar het jaar van gereedheid (2021) is ongewijzigd. Het logische gevolg is dat besluitvorming onder grote druk is komen te staan, waardoor de kans op het forceren van besluiten fors toeneemt.

Gebaseerd op oude gegevens
Tel daarbij op het feit dat de dijkverzwaring is berekend met gegevens van bijna tien jaar oud (2006, en ouder) en is gebaseerd op oude wetgeving. In de nieuwe Waterwet per 2017 worden namelijk andere veiligheidseisen gesteld.

Afgewogen beslissing vereist
Aangezien er geen acuut gevaar dreigt voor de veiligheid achter de dijken, ligt het voor de hand dat bij het uitwerken van de plannen door HHNK wordt uitgegaan van toekomstige regelgeving. Ook is het maatschappelijk op zijn plaats om de resultaten van onderzoeken die zijn gestart, af te wachten en niet – omwille van een papieren deadline – de zaak te overhaasten, gezien de enorme bedragen die met de waterveiligheidsprojecten zijn gemoeid en de implicaties voor de komende decennia voor een groot deel van ons land.

Behoud een historisch monument
Daarnaast moeten de mogelijkheden om de bestaande, historische dijk in stand te houden serieus worden onderzocht voordat deze onherstelbaar wordt beschadigd. Het Deltaprogramma noemt niet voor niets de middeleeuwse dijken ‘zichtbare symbolen van het eeuwenlange leven met water, die het landschap identiteit geven en de waterrijke historie laten zien.’

De informatievoorziening aan de dijkbewoners is gefragmenteerd en niet altijd juist, waardoor de goede bedoelingen van HHNK helaas in twijfel moeten worden getrokken en de onrust onder de bewoners langs de dijk snel toeneemt. Bewoners langs de hele dijk krijgen de indruk dat HHNK hen bewust verkeerd informeert. Onduidelijk blijven de gevolgen van de dijkverzwaring voor de druk op de diepere grondlagen en potentiële schade aan gebouwen, waarvoor geen protocol is vastgelegd.

OPROEP
Om deze reden is het initiatief genomen voor een persconferentie door de Zuyderzeedijk Alliantie en de Vereniging Noordeinde, waarin bewoners zich verenigen om onze overheid ervan te overtuigen dat slechts pas op de plaats moet worden gemaakt omwille van verstandige, maatschappelijk verantwoorde besluitvorming, gebaseerd op nieuwe wetgeving en met gebruikmaking van nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën.

Programma:

15.00 uur
Toelichting op de plannen van HHNK op de dijkverzwaring, gevolgd door het Dijklied met Jan Dulles en Dick Plat op het Noordeinde. Einde 16.00 uur

‘Het gezicht van de dijk’: Bezoek op het Noordeind aan de fototentoonstelling van dijkbewoners langs de ‘Zuyderzeedijk’. 

Lancering ‘Red de Zuyderzeedijk’ via Twitter, Facebook en YouTube. 

No comments:

Post a Comment