Friday, 6 March 2015

Verslag Persconferentie 4 maart in Art Hotel Spaander - VolendamTijdens de persconferentie van de Zuyderzeedijk Alliantie en Vereniging Noordeinde in een afgeladen Botterzaal in Hotel Spaander gaf Fons Elders een toelichting op de plannen van HHNK op de dijkverzwaring. Dick de Waal deelde zijn ervaringen tijdens de dijkverzwaring in het traject Hoorn-Enkhuizen. Wouter de Hollander en Wim Tuijp gaven meer inzicht in de achtergronden. Helen Conijn-Kuipers deelde haar zorgen en ervaringen in de communicatie met HHNK.
Dit werd gevolgd door het Dijklied van Jan Dulles en Dick Plat, eenmaal in de zaal en eenmaal op het Noordeinde. 
Daar werd de fototentoonstelling 'Dijkbewoners' geopend die nog tot 18 maart te zien is op het Noordeinde.
Tijdens de persconferentie in een afgeladen Botterzaal in Hotel Spaander gaf Fons Elders een toelichting op de plannen van HHNK op de dijkverzwaring. Dick de Waal deelde zijn ervaringen tijdens de dijkverzwaring in het traject Hoorn-Enkhuizen. Wouter de Hollander en Wim Tuijp gaven meer inzicht in de achtergronden. Helen Conijn-Kuipers deelde haar zorgen en ervaringen in de communicatie met HHNK.
Dit werd gevolgd door het Dijklied van Jan Dulles en Dick Plat, eenmaal in de zaal en eenmaal op het Noordeinde. 
Daar werd de fototentoonstelling 'Dijkbewoners' geopend die nog tot 18 maart te zien is op het Noordeinde.


4 Maart heeft de Zuyderzeedijk Alliantie zich met een persconferentie gepresenteerd en haar bezwaren kenbaar gemaakt aan de toehoorders. Dit was in de Botterzaal van Art Hotel Spaander in Volendam. Deze zaal heeft een prachtig uitzicht op waar het om gaat: het Markermeer en de Markermeerdijk.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de dag John Kluessien, met een link tussen zijn naam en het doel van de bijeenkomst: als het zo doorgaat met de plannen voor de versterking van de Markermeerdijk zijn wij allemaal het “kluessien” ofwel het klosje. Daarom hebben verschillende partijen zich verenigd in een verbond: de Zuyderzeedijk Alliantie.


Fons Elders gaf als eerste een toelichting op zijn visie over de 8 halve waarheden die HHNK presenteert als antwoord op 8 vragen. De 8 halve waarheden bij elkaar opgeteld vormen een leugen. Het argument van HHNK voor de voorgenomen plannen is de mogelijke instabiliteit van de dijk. Als dat argument onderuit wordt gehaald is er geen dijkversterking nodig. Het Deltaprogramma is volgens HHNK een voortzetting op het lopende programma, maar Delta 2015 gaat uit van een waterpeil dat tot 2050 gelijk blijft. Verder is de verwachting dat HHNK in 2020 een verlies lijdt van 650 miljoen euro en is er geen bestuurlijke balans.
Om de liefde voor de dijk te tonen hebben 4 bekende Nederlanders meegewerkt aan een korte film om de schoonheid van de dijk te tonen. Michiel Huisman, Jort Kelder, Katja Schuurman en André Kuipers toonden hun trots op de dijk, hun zorgen over de voorgenomen aanpassingen en roepen op tot een heroverweging van de voorgenomen plannen. Het is een kostbaar project en er zijn nog zoveel ontwikkelingen. Laat HHNK hiervoor voldoende tijd nemen om erop in te springen.
Kortom: een film vol liefde, die inmiddels ook online staat en via vele kanalen te bekijken is. 


Na de liefdesverklaring volgde Dick de Waal met verontrustende ervaringen over de dijkverzwaring tussen Hoorn en Enkhuizen. Hier zijn verschillende woningen beschadigd, zelfs zodanig dat ze onbewoonbaar zijn verklaard. Ook is een aantal historische hoogtepunten verdwenen, zoals een sluisje in de dijk uit de zestiende eeuw. Helaas is de dijkversterking ook gepaard gegaan met zeer beperkt archeologisch onderzoek, waardoor er meer verdwenen is dan ons lief is. Maar behalve dat er veel schade is ontstaan, is de dijk ook nog steeds niet klaar.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat alles moest wijken voor de dijk.


Wouter de Hollander en Wim Tuijp hebben de handen ineen geslagen om de feiten nog even op een rij te zetten.
De dijk is in 2006 afgekeurd, maar in de toenmalige eisen was bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de sterkte van veen, die nu met de proeven van Dijk op veen wordt bevestigd. Maar de dijk gaat wel met de inzichten uit 2006 aangepakt worden.


In 9 jaar tijd is het HHNK nog niet gelukt om de bewoners te overtuigen van de noodzaak van de voorgenomen maatregelen. Iedereen is zeker voor behoud van de dijk, tenzij een aangetoonde noodzaak voor zulke maatregelen anders vereist. Vorig jaar is de 1,5 m peilverhoging in het IJsselmeergebied definitief van de baan geraakt, maar de plannen zijn gebleven. En hoe groot is de kans dat het water op het niveau komt, met zware weersomstandigheden, waar we nu voor gewaarschuwd worden?! Het model dat HHNK voorstelt waarbij de dijken afschuiven is gebaseerd op een systeem waarbij de sterkte van het veen nog niet is meegerekend. Daarom is de vraag hoe noodzakelijk de maatregelen zijn.


Met een fraai plaatje uit de ruimte werd getoond dat in de afgelopen 20 jaar de dijk niet meer dan 1 cm verplaatst of verschoven is. Dat is niet meer dan normaal door inklinking van de grond. Hierdoor heeft de dijk toch een heel stabiel beeld gegeven in deze periode.

Waarom toch de haast of tijdsdruk om de dijk te versterken? De scope tijd mag niet leidend zijn over geld en functie, dat stelt het HWBP-2 zelf.Helen Kuipers-Conijn uitte als bezorgde toekomstige bewoonster van de dijk haar grote zorgen. Zij slaapt al tijden slecht door het beeld van communicerende vaten: als aan de ene kant van de dijk een hele grote hoeveelheid grond wordt aangebracht kan de grond aan de andere kant van de dijk opgestuwd worden. Met een grote schade aan de woningen tot gevolg. Lang niet alle huizen langs de dijk zijn immers geheid: veel staan zelfs nog op koeienhuiden. Wat staat ons te wachten? Wordt de Markermeerdijk een tweede Groningen?


Haar man is zeer geïnteresseerd in alles wat met ruimtevaart te maken heeft, daar is zij ook mee besmet geraakt en zij hebben onlangs een eerste gesprek gehad met een hoogleraar van TU Delft. Er zijn zeer goede mogelijkheden tot monitoring vanuit de ruimte. Er worden nu al op zeer regelmatige basis metingen gedaan. Maar binnen afzienbare tijd wordt er elke 1,5 dag een meting uitgevoerd en kunnen de dijken zeer nauwkeurig in de gaten gehouden kunnen worden. Dit is informatie die door de overheid vrij beschikbaar wordt gesteld. Bij een bezoek aan HHNK kreeg zij echter sterk de indruk dat dit niet besteed is aan hen, want “je hebt er niets aan als de dijk eenmaal doorbreekt, dan zijn er zandzakken nodig”. Bij datzelfde bezoek aan HHNK werd op de vraag om een visualisatie van de oeverdijk geantwoord dat deze er niet is omdat “men dan kan vallen over schapen en bomen die op de dijk staan afgebeeld”. 
Over een paar weken heeft zij met haar man een tweede gesprek bij TU Delft over dit onderwerp en zal via een nieuwsbrief van de Zuyderzeedijk Alliantie haar ervaringen delen met allen die hun mailadres doorgeven.


Na dit roerige onderhoud werd het publiek en de aanwezige pers de gelegenheid geboden om vragen te stellen.


Van HHNK was niemand aanwezig op de openbare persconferentie, maar dhr. Ruud Maarschall, lijsttrekker van Water Natuurlijk was wel aanwezig en gaf aan dat de bezwaren hem duidelijk waren. Uitstel van de werkzaamheden lijkt hem hiermee gewenst en wil hiervoor pleiten.
Wim Tuijp is lid van de adviesgroep voor de Markermeerdijk en bij de laatste bijeenkomst is voor het eerst door meerdere leden van de groep de vraag voor nut en noodzaak opgepakt. HHNK is echter een uitvoerend orgaan en doet wat haar opgelegd wordt. Op 17 maart a.s. is er een bijeenkomst van de adviesgroep met personen uit de opdrachtgeverssfeer van HHNK om hierover te spreken. Er is door zowel HHNK als de provincie gesteld dat als de opdracht van HHNK veranderd moet worden, dit via de opdrachtgevers moet komen.


Is de dijkverzwaring het gevolg van een lobby door het bedrijfsleven en de bouwwereld om een klus te creëren?
Het is gevoelsmatig zeker dat werkgelegenheid een rol speelt, maar dat wordt nergens beaamd. In 2003 is de Markerwaard definitief van de baan geraakt, maar in 2006 is de dijk al afgekeurd. Is dit toeval?

Wij moeten doorgaan met praten en argumenteren, maar parallel ook een ander plan laten lopen. En dat is actie voeren. Dit kan bijvoorbeeld door op 1 dag de dijk vol te zetten met tractoren. De dijk is goed te verdedigen.


Wat is het stemadvies van de Zuyderzeedijk Alliantie?
Hier zijn wij mee bezig om een goed afgewogen advies te kunnen geven. Binnenkort zullen wij dit op onze internetsite presenteren.

Groen Links in de gemeenteraad van Edam/Volendam is als enige partij die tegen de dijkversterking en de voorgenomen weg op de nieuw aan te leggen dijk voor het Noordeinde. Is er nog hoop?
In St. Petersburg, Rusland, heeft de hele bevolking van de stad zich verenigd in een opstand tegen de realisatie van een boortoren van 400 m hoog van Gazprom. En dat is gelukt, de toren komt niet. Dus als wij de dijk niet kunnen verdedigen, dan zullen we dat niet verdiend hebben.


Het officiële deel van de bijeenkomst in de Botterzaal werd afgesloten met een muzikale noot van Jan Dulles en Dick Plat met hun prachtige ode aan het Noordeinde. Een muzikaal protest.
Dit werd bij de opening van de fototentoonstelling aan het Noordeinde nog eens akoestisch herhaald. Doordat de regen roet in het eten gooide werd dit niet op de dijk zelf, maar in een dijkwoning in intieme sfeer gedaan. Maar door het afwisselende weer toonde het wel mooi enkele van de vele gezichten van het Markermeer en de dijk.

Een serie prachtige foto’s toont een mooi overzicht en de verscheidenheid van haar bezorgde bewoners. 


Onder het genot van een drankje Hotel Spaander werd nog lang nagepraat. Al met al een geslaagde middag, waarbij de Zuyderzeedijk Alliantie en Vereniging Noordeinde zich dankzij de grote opkomst gesteund voelt en zeker doorgaat met de actie, waarbij wij iedereen hard nodig hebben!

Foto's door Freya Elders (c) en Jolanda van Goor

No comments:

Post a Comment