Wednesday, 20 May 2015

Doorbraak: Onderzoek effect pompen in Houtribdijk op dijkversterking

Noordhollands Dagblad 19-05-2015


Het mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur en Mi­li­eu gaat on­der­zoe­ken of het plaat­sen van pom­pen in de Hout­ri­brijk kan lei­den tot een min­der ro­buus­te ver­ster­king van de Mar­ker­meer­dijk. Dat maak­te Mat­tie Busch van het mi­nis­te­rie maandag 18 mei be­kend in Edam tij­dens een bij­een­komst van de Ad­vies­groep Mar­ker­meer­dij­ken, een klank­bord­groep voor het Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier. 

Zie ook GrootWaterland.nl

No comments:

Post a Comment