Friday, 29 May 2015

Minister Schultz bezoekt dijk

Dinsdag 26 mei bezocht Minister Schultz de Markermeerdijk bij Uitdam en Marken. Zij overlegde onder meer met bewoners over de gewenste varianten voor dijkversterking.

De Minister heeft opdracht gegeven om te onderzoeken wat het effect is van het verhogen van de pompcapaciteit in Markermeer en IJsselmeer op het versterken van de dijken.Bezoek Melanie Schulz aan Uitdam ivm Dijkverzwaring met Kwade Zwaan Manja Verhorst, Jeroen Koninx van de Dorpsraad Uitdam , Flosch Fleischer  en Wouter den Hollander


Alle foto's van Marijke Bresser Fotografie & Film

Meer over het onderzoek naar invloed pompen Samenvatting nieuwsbericht op Waterforum
Er komt op korte termijn een onderzoek naar de mogelijke realisatie van pompcapaciteit in de Houtribdijk en de effecten daarvan op de maatgevende hoogwaterstand in het Markermeer. Dat verklaarde Mattie Busch, Afdelingsmanager Waterveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maandagavond in Edam aan het slot van een technische bijeenkomst van de Adviesgroep Markermeerdijken.

Zijn mededeling dat minister Schultz die dag te kennen had gegeven het onderzoek te willen laten uitvoeren, werd in het voormalige gemeenlandshuis van Uitwaterende Sluizen onder luid applaus ontvangen.

De leden van de Adviesgroep, waarin ook bewoners langs de dijk zijn vertegenwoordigd, zien deze toezegging als een belangrijk winstpunt in het verzet tegen de in hun ogen veel te rigoureuze plannen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) met de historische Markermeerdijk heeft. Tijdens een bijeenkomst met Deltacommissaris Kuijken op 17 maart werd door hen deze mogelijkheid al geopperd.

De bewoners verwachten dat door plaatsing van een pomp in de dijk Enkhuizen-Lelystad de maatgevende hoogwaterstand in het Markermeer lager zal uitvallen en dat daarmee de dijkversterkingsplannen voor het traject Hoorn-Amsterdam minder ingrijpend hoeven te zijn. Het verzoek om deze mogelijke combinatie werd door hen in een brief van 26 april aan Kuijken en minister Schultz nog eens nader onderbouwd.

No comments:

Post a Comment