Friday, 12 June 2015

Uitnodiging donderdag 18 juni - Informatiebijeenkomst

Aan ALLE bewoners VAN DE ZUYDERZEEDIJK Hoorn - Durgerdam
BIJEENKOMST in de Botterzaal Art Hotel Spaander VOLENDAM
Tot behoud van de oudste en mooiste dijk van Nederland
Donderdag 18 JUNI 2015  - 19.00 – ca. 22.00 uur

Het programma:

19.00               Ontvangst met koffie en thee
19.30               - Aanvang met een welkomstwoord door John Kluessien
                        - Film hoe het allemaal begon
                        - Gevolgd door een presentatie van Wim Tuijp en Wouter de Hollander
                           In deze presentatie zullen zij u op de hoogte brengen van wat er allemaal
                           gebeurd is sinds de vorige bijeenkomst op 4 maart en wat de toekomst ons
                           kan brengen
- Daarna is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen door u
- Presentatie van de dijkvlag
- Afsluiting met live muziek van Jan Dulles en Dick Plat

De Zuyderzeedijk Alliantie heet u van harte welkom

U kunt ons ook volgen via Facebook en Twitter.

Wij kunnen helaas niet alle activiteiten vanuit kleine kring bekostigen. Daarom vragen wij u te doneren via rekeningnummer NL88 RABO 0301 8618 89 t.n.v. P. Stuijt, o.v.v. Zuyderzeedijk.
U kunt dit natuurlijk ook op 18 juni persoonlijk doen. POMPEN OF VERZWAREN?
Rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de impact is van het incidenteel verlagen van het waterpeil van het Markermeer door bij langdurige neerslag overtollig water weg te pompen. Eindelijk! Al jaren vragen wij het HHNK om de verzwaring van de voormalige Zuyderzeedijk in samenhang te zien met de waterhuishouding van het IJsselmeergebied als geheel. De keuze voor pompen opent de weg naar een veel minder ingrijpende dijkverzwaring. Dit is van groot belang omdat de huidige plannen de monumentale Zuyderzeedijk onherstelbaar aantasten.

De vragen die wij stelden waren: wat als je uitzonderlijke pieken in het waterpeil met pompen in de Afsluitdijk en Houtribdijk kan verlagen, afvlakken, verkorten of zelfs teniet kan doen? En als je met pompen het waterpeil flexibel kunt beheren is de geplande dijkverzwaring in deze vorm dan nog nodig?

Dé deskundige op dit gebied, Ir. H. van Waveren van Rijkswaterstaat, gaf het antwoord op deze vragen tijdens een onlangs gehouden speciale zitting. Zijn conclusie was dat het de moeite waard is om te onderzoeken in hoeverre pompen een rol kunnen spelen.  De minister liet weten een projectgroep in te stellen om onderzoek te doen naar de kosten en baten. Uit een eerdere studie van het Centraal Planbureau is al gebleken dat het plaatsen van pompen goedkoper is omdat bij een lager maatgevend waterpeil de benodigde dijkverzwaring veel minder ingrijpend is.


Dijkverzwaring op maat
Mocht het onderzoek naar de inzet van pompen gunstig uitpakken dan komt er een dijkverzwaring op maat. Dankzij de slimme inzet van pompen zijn de bevolking, alles achter de dijk en de dijk zelf veilig voor nu en in de toekomst.


Kom op 18 juni om 19.00 uur Botterzaal Art Hotel Spaander Volendam.


No comments:

Post a Comment