Wednesday, 16 September 2015

Goed nieuws

Minister Schultz heeft zojuist besloten dat er goed onderzoek moet worden gedaan naar de dijkverzwaring. HHNK mag niet starten met het verzwaren van de dijk totdat de onderzoeken zijn afgerond.
POLITIEKE STEUN VOOR ONDERZOEK
De Zuyderzeedijk Alliantie heeft vanaf het begin voor goed onderzoek gepleit om te komen tot een veilige dijk met behoud van de cultuurhistorische waarde. Wij zijn zeer content met de steun vanuit de politiek.


BEWEZEN STERKTE

Het ENW (Expertise Netwerk Waterveiligheid) heeft de minister geadviseerd vooral ook te kijken naar de bewezen sterkte van de dijk. De Zuyderzeedijk Alliantie heeft van meet af aan gepleit voor een praktische kijk op dijkverzwaring, niet alleen een theoretische. Volgens de modellen van HHNK had de dijk al in 1998 moeten doorbreken. Dan zou je toch moeten gaan twijfelen aan je computermodel.

NUT EN NOODZAAK
Nu de focus alsnog op de beste wijze van versterking komt te liggen hebben de volgende 5 onderzoeksrichtingen een positieve impact op de mate waarin ons monument wordt aangetast:
- Bewezen sterkte (ENW)
- Dijken op Veen
- Plaxis
- Pompen
- Innovatieve technieken zoals dijkankers.
De combinatie van deze oplossingen zal in de visie van de Zuyderzeedijk Alliantie leiden tot een veilige dijk die veel minder hoeft te worden aangetast dan in de huidige plannen.
Nawoord
Dijkbewoners zijn geen trotse mensen, behalve als het om de dijk gaat. De Zuyderzeedijk Alliantie is een groep mensen die verenigd is door het doel dat we al jaren uitdragen: een veilige dijk op basis van de laatste normen en technische inzichten op basis van goed onderzoek.
En we zijn nu best een beetje trots op de mensen die zo hard voor de dijk hebben geknokt de afgelopen jaren! Zij hebben ervoor gezorgd dat de doelstellingen van de Zuyderzeedijk Alliantie nu integraal worden meegenomen op nationaal en lokaal niveau, bij het hoogheemraadschap, op het ministerie en de lokale politiek.
Wat ons betreft kan de vlag uit bij iedereen langs de dijk die dat nog niet had gedaan, steun ons en bestel ook een vlag. Voor gegevens, zie rechtsboven.