Tuesday, 17 November 2015

Update: Over een veilige, sterke en mooie dijk...

Als Zuyderzeedijk Alliantie zijn wij nog altijd druk bezig om onze dijk als monument te behouden en we zijn nog steeds positief. Het kost erg veel moeite om als burgers mee te draaien in adviesgroepen, vergaderingen en onderzoeken maar het werpt zijn vruchten af. Maar de experts waarderen onze inspanningen enorm en er wordt geluisterd. Een kleine update:


In september is het onderzoek naar de pompen in de Houtribdijk en de Afsluitdijk afgerond en daaruit is naar voren gekomen dat het met pompen mogelijk is om het maatgevend hoogwaterpeil voldoende te kunnen beïnvloeden om het waterpeil onder het niveau van het hoge water van november 1998 te krijgen (bewezen sterkte).


Kosten pompen
De kosten voor het plaatsen van deze pompen zijn hoger dan de vermindering op de dijkversterkingsopgave, als er wordt uitgegaan van de voorlopige ontwerpplannen van HHNK.


Onderzoek sterkte huidige dijk
In de begeleidingscommissie is daarom voorgesteld dat er eerst gekeken wordt naar de sterkte van de huidige dijk en dan wat voor aanpassingen er eventueel nodig zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Dit is natuurlijk waar wij als Zuyderzeedijk Alliantie geheel achter staan.


Vervolgonderzoek
Gelukkig kregen wij vanuit het Expertise Netwerk Waterveiligheid ook het advies om de sterkte van de huidige dijk verder te onderzoeken. HHNK weet namelijk niet hoe sterk de dijk is.
Begin oktober zijn Wouter de Hollander, Wim Tuijp en Jaap Hoekman als afgevaardigde van de adviesgroep, samen met Rijkswaterstaat, Ministerie van I&M en het HHNK gestart met het vervolgonderzoek “bewezen sterkte”
Markermeerdijken. Vanuit diverse instanties is er een groep deskundigen, samen met een promovendus van de TU-Delft dit onderzoek aan het uitvoeren en zijn er al diverse besprekingen geweest.


Meer tijd voor een veilige dijk
Het onderzoeken van de bewezen sterkte van de huidige dijk is een geheel nieuwe manier om de dijkveiligheid te benaderen. Als de uitkomst hiervan positief is, dan zal er naar alle verwachting nog een periode van 6 tot 9 maanden nodig zijn om het model verder uit te werken en onze dijk door te rekenen.


Innovatief versterken tegen lagere kosten 
Graag hadden wij meer willen laten weten, maar er wordt op dit moment nog zeer hard gewerkt aan het onderzoek. Wij blijven positief om een gunstig resultaat te kunnen behalen en ook de kosten voor de dijkverzwaring fors te reduceren.


Bezorgde burgers die belastinggeld weten te besparen, het zou toch prachtig zijn als dat een neveneffect is, naast het behoud van een mooi stuk cultuurhistorie en een veiligere dijk?


STEMADVIES
De visie van de Zuyderzeedijk Alliantie wordt door vrijwel iedere politieke partij onderschreven, ieder met een eigen accent.


De politieke partijen onderscheiden zich in de mate waarin ze actief hun best hebben gedaan om de bezorgde dijkbewoners te helpen. Enkele partijen hebben de moeite genomen om een afspraak te maken met de bewoners langs de dijk en met ons van gedachten te wisselen.

Onze voorkeur gaat daarom uit naar 4 partijen: VVD, D66, GroenLinks en Zeevangs Belang.


Om het u makkelijk te maken hebben we de standpunten van de politieke partijen op een rij gezet.
(klik op de afbeelding voor een groter formaat)


Toon uw liefde voor de dijk
Staat u achter onze doelstelling? Toon uw liefde voor de dijk en help
mee:

  • Deel de berichten op Facebook met zo veel mogelijk mensen
  • Koop een vlag door een mail te sturen naar info@reddezuyderzeedijk.nl en € 25,00 over te maken op onderstaande rekening met natuurlijk vermelding van uw adres.
  • Stort op rekening NL88 RABO 0301 8618 89 tnv Zuyderzeedijk.
Met vriendelijke groet,
De Zuyderzeedijk Alliantie

No comments:

Post a Comment