Tuesday, 11 July 2017

Brief overhandigd aan Dagelijks Bestuur HHNK

Op 11 juli 2017 is een aantal vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging naar het hoofdkantoor van het HHNK gegaan om het Dagelijks Bestuur persoonlijk een brief te overhandigen waarin we als bewoners ons standpunt verwoorden ten aanzien van het dijkverzwaringsplan waarover het Dagelijks Bestuur vandaag een beslissing neemt.De brief werd in ontvangst genomen door portefeuillehouder Kees Stam. Hem is gevraagd de brief te behandelen als ingekomen stuk en deze voor te lezen in de vergadering. De dijkgraaf gaf helaas geen gehoor aan ons verzoek om ons kort te woord te staan. Bestuurder Ruud Maarschall kreeg een kopie van de brief met het verzoek aan te dringen op het voorlezen van de brief. Het leek ons de beste manier om onze stem te laten horen; de bestuursvergadering zelf vindt namelijk achter gesloten deuren plaats.In de pers doet het HHNK geloven dat het participatieproces met de bewoners gladjes verloopt. We hebben de heer Stam laten weten dat wij begrijpen dat bepaalde dijkvakken waarvoor nu een uitzondering is gemaakt (Uitdam, Durgerdam) even opgelucht ademhalen, maar dat dat zeker niet geldt voor de rest van het 30 km lange traject.

No comments:

Post a Comment