Saturday, 17 March 2018

Website Stichting Zuyderzeedijk

Op 10 januari 2018 is de Stichting Zuyderzeedijk opgericht met bestuurders vanuit het hele dijktraject Amsterdam-Hoorn. We hebben er allemaal hard aan gewerkt om de mensen bewust te maken van wat er met onze dijk gaat gebeuren. In de Zeevang zal de dijk voor het grootste deel afgegraven worden en vervangen door een nieuwe dijk.  5 Jaar lang zal er gewerkt worden, maar uit ervaring  weten we inmiddels dat dit ook enkele jaren langer kan duren. Voorbeelden genoeg; dijktraject Hoorn-Enkhuizen , noord-zuidlijn. Daarom hebben we mensen gestimuleerd om zo veel mogelijk zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpplannen van de Alliantie Markermeerdijken. Er zijn namelijk alternatieven die de veiligheid garanderen en daarbij de dijk  zoveel mogelijk in tact houden.

Meer informatie op de website van de stichting: www.stichtingzuyderzeedijk.nl

Het bestuur
John Kluessien, voorzitter
Joke van der Meer, secretaris – Secretaris@StichtingZuyderzeedijk.nl
Ina Bouwman, penningmeester
Marco Bolluijt, bestuurslid
Willem Vrijlandt, bestuurslid