Ik wil helpen


Vraagt u zich af hoe u kunt helpen? Dan geven we hier enkele handreikingen:


 • Deel de berichten op de Facebookpagina met zoveel mogelijk mensen
  Volgt u ons al op Facebook? Like de pagina Red de Zuyderzeedijk en deel de berichten met zoveel mogelijk mensen.
 • Bewonersbijeenkomsten bijwonen
  Binnenkort wordt een grote bijeenkomst georganiseerd met alle dorpen langs de Zuyderzeedijk. De bewoners worden uitgenodigd via de besloten mailinglijst van Red de Zuyderzeedijk. Wilt u een uitnodiging ontvangen? Mail dan even naar info@reddezuyderzeedijk.nl.
 • Bezwaar aantekenen tegen WOZ-beschikking
  Woont u aan of in de buurt van de dijk? Maak dan bezwaar tegen de hoogte van de eerstvolgende WOZ-beschikking met als argument de voorgenomen dijkverzwaring door HHNK. Op het dijktraject Hoorn-Enkhuizen zijn huizen ontwricht en hebben onherstelbare schade gekregen die leiden tot een waardevermindering.
 • Zienswijze indienen
  Overheidsorganen zoals HHNK moeten hun plannen voordat ze kracht van wet krijgen als ontwerpbesluit publiceren. U kunt een zienswijze indienen op iedere relevante publicatie. Hou deze site in de gaten, want wij brengen u op de hoogte van de eerstvolgende mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.
 • BezwaarproceduresBewoners uit de dorpen langs de Markermeerdijken hebben zich verenigd om juridische stappen te nemen tegen HHNK en de aannemers die een eventuele dijkverzwaring uitvoeren. We zijn in gesprek met de beste advocatenkantoren op dit gebied. Bent u belanghebbende en bent u nog niet betrokken? Meld u dan eerst bij uw Dorpsraad. Samen zullen we HHNK en de aannemers aansprakelijk stellen voor schade aan onze huizen, onze bedrijven en planschade. Een Oeverdijk is een experiment waarmee geen ervaring is. De aannemers en HHNK nemen een risico door een experiment uit te voeren; als er grond aan de waterkant wordt aangebracht op veen-ondergrond bestaat de kans dat de grond aan de huizenkant omhoog komt met alle gevolgen van dien. Wij zullen de schade op de aannemers en HHNK verhalen.

  Huizen op het dijkvak Hoorn-Enkhuizen zijn onbewoonbaar geraakt en de dijk is op sommige punten zo hoog dat mensen veel minder daglicht binnen krijgen. HHNK en de aannemers erkennen geen aansprakelijkheid. Bewoners en bedrijven hebben meer dan 5 jaar onnodig in de troep gezeten, terwijl de oplossing met popmen in houtribdijk en/of Afsluitdijk goedkoper, flexibeler en veiliger was geweest. Ook juridisch gaan we zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt.

  Bent u ook van plan bezwaar te maken? Mail het ons (info@reddezuyderzeedijk.nl) en wij brengen u in contact. 

Heeft u een ander idee om onze doelen versneld te bereiken? Mail ons alstublieft met uw plan.

1 comment:

 1. De klimaatverandering heeft jullie al in 2035 ingehaald, misschien al eerder. Vervang de vervuilende motoren door waterstof motoren. Anders gaan jullie domme mensen allemaal sterven. Hoe ik dat weet. Lees het ecosysteem aarde en je begrijpt het. Door jullie huidige manier van leven zijn er in 2035 geen insecten meer. Denk aan de droogte van afgelopen zomer, al die overstromingen zoals in Koeweit en andere plaatsen. Het wordt allemaal nog veel erger.

  ReplyDelete