In de media


Alle artikels zijn aan te klikken voor een grotere versie


’Pompen in plaats van verzwaring dijk Markermeer’

PURMEREND - Tegenstanders van de dijkversterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam roepen het Rijk op om nader onderzoek te doen naar alternatieven voor de dijkversterking. Ze willen dat met name gekeken wordt naar het plaatsen van extra pompen in de Afsluitdijk waarmee overtollig water kan worden weggepompt. Dan is een minder ingrijpende versterking van de Markermeerdijk nodig.
Door Redactie Waterland - 28-4-2015, 17:21 (Update 28-4-2015, 17:21)

De oproep is verwoord in een brief van onder meer de dorpsraden Uitdam en Warder, Stichting De Kwade Zwaan en de Vereniging tot Behoud van het Noordeinde in Volendam aan deltacommissaris Wim Kuijken en directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van infrastructuur en milieu, Peter Heij.

De tegenstanders van de dijkverzwaring zijn bang dat de Markermeerdijk door de versterking ernstig geweld wordt aangedaan. Zij denken dat dat niet nodig is als er ook gebruik wordt gemaakt van andere manieren om overstromingen tegen te gaan. Bijvoorbeeld extra pompen in de Afsluitdijk. Bij een combinatie van beide maatregelen kan volgens hen sprake zijn van ’dijkrestauratie in plaats van dijkverzwaring waarbij niet het slagersmes wordt gehanteerd, maar dat van een plastisch chirurg’, zo schrijven zij.

Volgens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet de dijk zodanig versterkt worden dat hij bestand is tegen een langdurig hoge waterstand in het Markermeer. In zo’n situatie bieden ook extra pompen in de Afsluitdijk soelaas, maar dat vergt volgens het hoogheemraadschap een veel grotere investering.


Noordhollands Dagblad 17 maart 2015 Interview met dijkgraaf Luc Kohsiek 'Snijden? Dat is aan de kiezer'


Noordhollands Dagblad 14 maart 2015 VVD wil dat waterschap meer tijd neemt voor dijkverzwaringNoordhollands Dagblad 10 maart 2015 'Waterschap misleidt en belazert'

Noordhollands Dagblad 10 maart 2015 Ingezonden brief


Noordhollands Dagblad 10 maart 2015 'Onrust over dijk moet weggenomen worden'

Noordhollands Dagblad 6 maart 2015 Kees Stam (HHNK) 'Waken voor nieuwe Exota-affaire'


Noordhollands Dagblad 5 maart 2015 

Telegraaf 5 maart 2015 Volendammers vrezen voor dijk
Uit NoordHollands Dagblad 16-2-2015
Uit NoordHollands Dagblad 17-2-2015 

Uit NoordHollands Dagblad 18-2-2015


Noordhollands Dagblad 10-3-2015 Zeevangs Belang wil openheid van Hoogheemraadschap over dijkverzwaring

Waterforum 9-3-2015 Verzet tegen versterking Markermeerdijk

Online reportage Noordhollands dagblad 4 maart 2015


Reportage RTV NH 4-3-2015 'Ook BN-ers maken vuist tegen metamorfose Zuiderzeedijk' (video)

Haarlems dagblad 4-3-2015 BN'ers zien niets in drastische dijkversterking

Artikel Noordhollands Dagblad 5-3-2015 'We moeten waken voor een nieuwe Exota-affaire'

Artikel Noordhollands Dagblad 4-3-2015 BN'ers zien niets in drastische dijkversterking

Artikel Groot Waterland 4-3-2015 Kritiek op dijkversterkingsplannen HHNK zwelt aan: ‘Desnoods blokkeren wij de dijken” (video’s)

Artikel Groot Waterland 4-3-2015  Michiel Huisman, Katja Schuurman, Jort Kelder en André Kuipers: behoud oudste en mooiste dijk Nederland (video)

Artikel Stadskrant Edam 27-2-2015  ‘Zuyderzeedijk Alliantie’ gaat de barricaden op

Artikel ND 14-9-2013 Voor de deur ligt een Atlantikwall, was dat wel nodig?

Showflits KATJA, MICHIEL EN JORT: “HANDEN AF VAN ONZE DIJK!”

No comments:

Post a Comment